ADESA EUROPE SATIN ALMA HÜKÜM VE KOŞULLARI

 

1) KAPSAM. Bu Hüküm ve Koşullar (“H&K”), Satıcı ile ADESA Europe arasındaki motorlu taşıt satış sözleşmesinin şartlarını belirler.Satıcı tarafından sunulan her araç bu Hüküm ve Koşullara tabidir.

 

ADESA Europe“, ADESA Europe NV veya ADESA Europe Holding NV, ADESA Europe NV, ADESA Belgium NV, ADESA Nederland B.V., ADESA Deutschland GmbH, ADESA France SAS, ADESA Italia S.R.L. ve ADESA Subastas España, S.L.’den herhangi biri anlamına gelir.

 

Satıcı“, aşağıdaki kategorilerden birinde ticaret yapan aşağıda imzası bulunan tüzel kişi veya gerçek kişi anlamına gelir: filo sahibi (kamu veya özel), leasing şirketi, kiralama şirketi, araç tüccarı/bayisi veya profesyonel amaçlarla hareket eden özel kişi.

 

2) SATICI ONAYLARI. Satıcı, ADESA Europe’a satış için bir araç sunarak, her bir araç için aşağıdakileri onaylar ve taahhüt eder:

  • Satıcı aracın sahibidir ve herhangi bir haciz ve takyidat olmayan araç üzerindeki tüm haklara sahiptir. Devir tarihinde araç üzerinde ödenmemiş bir borç bulunmamaktadır.
  • Satıcı, araç belgelerine (tescil belgesi ve uygunluk belgesi dahil) sahiptir ve bunları taahhütlü posta yoluyla ADESA Europe’a sunacaktır.* Satıcı tescil belgesine veya uygunluk belgesine sahip değilse, Satıcı açık artırmadan önce ADESA Europe’u bilgilendirecektir.
  • Tescil belgesi veya uygunluk belgesi üzerindeki bilgiler araç bilgileriyle eşleşir. Satıcı tarafından sağlanan araç bilgileri doğru ve eksiksizdir.
  • Satıcı, araçta hatalı kilometre sayacı da dahil olan ancak bununla sınırlı olmayan bilinen herhangi bir teknik kusur ve kaza sonucu onarılan herhangi bir hasar hakkında ADESA Europe’u bilgilendirmiştir. Hasarın çarpışma, kaza, hava durumu veya başka bir olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın onarım beyanı yapılmalıdır.Araç bilgilerinde detaylandırılan durumlar haricinde araçta herhangi bir hasar ve kusur bulunmayacaktır.
  • Satıcı, aracın KDV kurallarına tabi olduğunu veya marj planının (aracın satın alınması için KDV düşülmediyse) geçerli olduğunu ADESA Europe’a bildirmiştir.

3) ADESA EUROPE SATIN ALMA. ADESA Europe, kendi takdirine bağlı olarak aracı Satıcıdan satın almayı kabul edebilir.Satıcının faturasının ADESA Europe tarafından ödenmesinden sonra, ADESA Europe aracın sahibi olur ve Satıcı gerektiğinde mülkiyet devrine uymak için gerekli işlemleri zamanında yapacaktır.Satıcının faturasının ADESA Europe tarafından ödenmesinden sonra, Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça, ADESA Europe tarafından belirlenen nakliye şirketi tarafından teslim alınması için aracı serbest bırakacaktır. Satıcı, ADESA Europe tarafından belirlenen nakliye şirketi tarafından teslim alındığı ana kadar hasar veya hırsızlık sorumluluğunu ve riskini üstlenir.

 

4) ADESA EUROPE İPTALİ. Aracın teslim alınması veya kabul edilmesinin ardından ADESA Europe, aracı muayene etme (veya kendi adına muayene ettirme) ve aracın Satıcı tarafından sağlanan araç bilgileri ve açıklamalarına uygun olduğundan emin olma hakkına sahiptir.Açık artırma öncesinde ADESA Europe’a bildirilmeyen ve Satıcının spesifikasyonlara uygun onarım masraflarını kabul etmediği teknik kusurlar veya Satıcı tarafından sağlanan bilgiler ile araca ve gerçeğe dair bilgiler (opsiyonlar, motor, yaş, kilometre ve hasar gibi) arasında farklılıklar olması durumunda, ortaya çıkan hasar veya farklılıklar bir dizi spesifikasyonun sunulmasından sonra Satıcı tarafından tazmin edilmediği sürece ADESA Europe satın alma işlemini iptal edebilir.

 

5) GİZLİLİK. Satıcı, ADESA Europe’un önceden verilmiş yazılı izni olmadan, kendisine ADESA Europe tarafından veya adına ifşa edilen tüm gizli bilgileri (fiyatlandırma dahil olan ancak bununla sınırlı olmayan) gizli tutacak, bu bilgileri yalnızca bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanacak ve bu bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir.

 

6) TAZMİNAT. Satıcı, bu Hüküm ve Koşulların (Kloz 2’deki teyitler ve vaatler de dahil) Satıcı tarafından ihlalinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ADESA Europe tarafından maruz kalınan veya yaşanan her türlü kayıp, hasar, talep, maliyet veya harcamaya karşı ADESA Europe’u tazmin edecek, savunacak ve masun tutacaktır.

 

7) GEÇERLİ KANUN. Bu Hükümler ve Koşullar, kanunlar ihtilafı kurallarına atıfta bulunmaksızın Belçika kanunlarına göre yönetilir ve yorumlanır. Belçika, Leuven mahkemeleri, bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıkları çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

 

8) EK KOŞULLAR. Satıcı, ADESA Europe’un Satıcının kullanımına sunacağı ve zaman zaman ADESA Europe tarafından değiştirilebilecek ADESA Satıcı Açık Artırma Yönetimi İlkelerine uymayı kabul eder. Satıcı, değiştirilmiş sürümlerin Satıcıya e-posta veya web sitesi ilanı dahil olmak üzere elektronik yollarla sağlanabileceğini kabul ve beyan eder.

 

9) DENETİMLER. Satıcı, aşağıdakilerin gözden geçirilmesini içerebilen ancak bunlarla sınırlı olmayan ADESA Europe’un satıcı denetim prosedürlerine izin verir ve bunlarla işbirliği yapmayı kabul eder: (i) web sitesi ve tesisler; (ii) KDV; (iii) kredi itibarı; (iv) imzalanmış Hüküm ve Koşullar; (v) araçlar ve belgeler; ve (vi) banka hesabı.

 

10) ÇEŞİTLİ. Bu Hüküm ve Koşullar’ın bir hükmünün nihai olarak geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse veya bu hale gelirse, söz konusu hüküm, mümkünse taraflarca, başlangıçtaki niyetlere mümkün olduğunca yakın olan geçerli, yasal ve uygulanabilir bir madde ile değiştirilecektir, veya bu mümkün değilse silinmiş sayılacaktır. Bu Hüküm ve Koşullar İngilizce olarak hazırlanmıştır ve hükümleri, Kloz 7’de belirtilen yürürlükteki yasalara ve bunların İngilizce dilindeki genel kabul görmüş anlamlarına göre yorumlanacak ve yorumlanacaktır.Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir çevirisi yalnızca tarafların rahatlığı içindir ve hiçbir taraf için bağlayıcı olmayacaktır. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak her bir tarafın haklarından ve çözüm yollarından yalnızca diğer tarafa açık yazılı bildirimde bulunularak feragat edilebilir. Herhangi bir feragat, yalnızca verildiği durumda ve verildiği amaç için geçerli olacaktır.

 

* Belirli satışlar için, ADESA Europe ödeme yapmadan önce araç belgelerinin renkli, okunabilir bir kopyasını veya orijinal halini talep edebilir; Satıcı, açık artırmadan önce bu konuda bilgilendirilecektir.