Dodanie vozidla do HUB-u vyžadujeme len v prípade všetkých vozidiel z iných krajín ako Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Taliansko predávaných na ADESA.