Hneď po ukončení aukcie sa vám na portáli ADESA Sell zobrazí najvyššia ponuka v časti “to be assigned” (bude priradená).