Máte dva pracovné dni na to, aby ste sa rozhodli, či prijmete návrh alebo nie. Keď tak urobíte, vozidlo je predané.