Počiatočná cena pre každé vozidlo je založená na jeho trhovej hodnote alebo stanovená v spolupráci s vašim osobným odborníkom na predaj.