To bohužiaľ nie je možné. Aby sme vám mohli sprostredkovať predaj, musíte nám poskytnúť všetky doklady k automobilu, vrátane osvedčenia o zhode a osvedčenia o imatrikulácii (registrácii).