Helaas kan dit niet. Je moet alle documenten van de auto bij ons aanleveren voor de verkoop, inclusief het certificaat van overeenstemming en het immatriculatiecertificaat (inschrijvingsbewijs).