Čim se aukcija završi, primit ćete najvišu ponudu pod “to be assigned” na vašem portalu ADESA Sell.