“Radimo s ADESA-om već oko 12 godina i za nas je njihova snaga u tome: usmjeravaju i pojednostavljuju našu prodaju. Zahvaljujući ADESA-i, bilježimo godišnji porast prodaje od 10 do 15 posto.”