“90 posto svoje prodaje dugujem ovoj suradnji. ADESA je partner bez kojeg ne bih mogla. Vidim da se broj automobila prodanih preko ADESA-e povećava svake godine. Dakle, moje partnerstvo osigurava nastavak mog poslovanja. Nema složenih procedura ili pravila.”