„Uistinu cijenimo profesionalnost platforme ADESA. Dogovora se dosljedno pridržava i nikada ne nailazimo na iznenađenja. Ako nešto i ne ide baš prema planu, ADESA je uvijek voljna iznaći konstruktivno rješenje. Zato je ADESA posebno cijenjen partner društva Arval.”