Λαμβάνετε την πληρωμή σας εντός δύο εργάσιμων ημερών από την αποδοχή μιας προσφοράς*.

*Ισχύει για Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ιταλία

Εάν δεν βρίσκεστε σε μία από τις παραπάνω επιλεγμένες χώρες, θα πληρώσουμε το τιμολόγιο μόλις το όχημα φτάσει στο HUB.