Θα λάβετε την πληρωμή σας εντός δύο εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της προσφοράς.