Μόλις κλείσει η δημοπρασία, θα λάβετε την υψηλότερη προσφορά στο πεδίο “προς ανάθεση” στην πύλη ADESA Sell.