Έχετε μία εργάσιμη ημέρα για να αποφασίσετε αν θα αποδεχτείτε ή όχι μια προσφορά. Μόλις το κάνετε, το όχημα πωλείται. Στη συνέχεια κανονίζουμε την πληρωμή, την παραλαβή* και την παράδοση.

*Ισχύει για Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ιταλία.