Έχετε μία εργάσιμη ημέρα για να αποφασίσετε εάν θα αποδεχτείτε ή όχι μια προσφορά. Μόλις το κάνετε, η πώληση του οχήματος ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια κανονίζουμε την πληρωμή, την παραλαβή και την παράδοση.