Οι δυναμικές δημοπρασίες, οι δημοπρασίες στόχου και οι τυφλές δημοπρασίες είναι συνήθως ανοιχτές για 48 ώρες. Οι δημοπρασίες Buy Now συνήθως διαρκούν μόνο 24 ώρες.