Οι δυναμικές δημοπρασίες, οι στοχευμένες δημοπρασίες και οι δημοπρασίες κλειστού τύπου συνήθως παραμένουν ανοιχτές για 48 ώρες. Οι δημοπρασίες άμεσης αγοράς [Buy Now] συνήθως διαρκούν μόνο 24 ώρες.