Η τιμή εκκίνησης για κάθε όχημα βασίζεται στην αγοραία αξία του ή καθορίζεται σε συνεργασία με τον προσωπικό σας ειδικό πωλήσεων.