Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος του οχήματός σας εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Είτε στέλνουμε έναν εμπειρογνώμονα για να επιθεωρήσει το όχημά σας (είτε της εταιρείας μας, είτε προσλαμβάνουμε έναν εξωτερικό συνεργάτη), είτε κανονίζετε τη δική σας επιθεώρηση-έλεγχο και στη συνέχεια μας προωθείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η υπηρεσία επιθεώρησης-ελέγχου έχει ως εξής:

ΧώραΗ ομάδα επιθεώρησης-ελέγχου της ADESAΗ ADESA μπορεί να κανονίσει μια εξωτερική επιθεώρηση-έλεγχο
Βέλγιο✅✅
Γαλλία ✅
Γερμανία ✅
Ιταλία ✅
Ολλανδία ✅