Όχι, δεν έχετε καμία υποχρέωση να αποδεχτείτε μια προσφορά με την οποία δεν είστε ευχαριστημένοι. Επιπλέον, εάν αποφασίσετε να μην προχωρήσετε σε πώληση, δεν θα σας χρεώσουμε απολύτως τίποτα. Χωρίς πώληση δεν χρεώνονται τέλη

Σημείωση: Αυτό δεν ισχύει για τις στοχευμένες δημοπρασίες ή τις δημοπρασίες άμεσης αγοράς [Buy Now]. Σε αυτές τις δημοπρασίες, ορίζετε μια εγγυημένη τιμή πριν από την έναρξη της δημοπρασίας.