Δυστυχώς, αυτό δεν είναι δυνατό. Πρέπει να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα του αυτοκινήτου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια πώληση, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και του πιστοποιητικού εγγραφής (ταξινόμησης).