Για όλα τα αυτοκίνητα που πωλούνται στην ADESA από χώρες εκτός του Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και της Ιταλίας, σας ζητάμε να παραδώσετε το όχημα σε ένα HUB.

Μετά την εκχώρηση του οχήματος, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ADESA με τις πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση και τη διεύθυνση του HUB στη χώρα σας.