Απαιτούμε να παραδώσετε το όχημα σε HUB μόνο για όλα τα οχήματα από χώρες εκτός του Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και της Ιταλίας που πωλούνται στο ADESA.