Βεβαίως! Στην ADESA, είμαστε εδώ για να κάνουμε την εμπειρία σας στις πωλήσεις απαλλαγμένη από προβλήματα. Με μια απλή αίτηση, η ομάδα μας ειδικών θα τραβήξει επαγγελματικές φωτογραφίες, θα πραγματοποιήσει λεπτομερείς επιθεωρήσεις και θα δημιουργήσει λεπτομερείς περιγραφές οχημάτων και αναφορές ζημιών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες.