Ποιος παραλαμβάνει το όχημα και πόσο γρήγορα;

Αναλαμβάνουμε όλα τα logistics για την παραλαβή και την παράδοση για επιλεγμένες χώρες. Μόλις λάβετε την πληρωμή σας, θα φροντίσουμε το αυτοκίνητο να φύγει από το χώρο σας εντός τριών εργάσιμων ημερών*. *Εφαρμόζεται για το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Ιταλία. **Πέντε εργάσιμες ημέρες για την ADESA Γερμανίας. Εάν δεν…

Πώς γνωρίζω τη διεύθυνση του HUB στο οποίο πρέπει να παραδώσω το όχημα;

Για όλα τα αυτοκίνητα που πωλούνται στην ADESA από χώρες εκτός του Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και της Ιταλίας, σας ζητάμε να παραδώσετε το όχημα σε ένα HUB. Μετά την εκχώρηση του οχήματος, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ADESA με τις πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση και τη…

Ποιος συλλέγει το όχημα και πόσο γρήγορα;

Αναλαμβάνουμε όλα τα logistics για την παραλαβή και την παράδοση για επιλεγμένες χώρες. Μόλις λάβετε την πληρωμή σας, θα φροντίσουμε το αυτοκίνητο να φύγει από το χώρο σας εντός τριών εργάσιμων ημερών*. *Εφαρμόζεται για το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Ιταλία. **Πέντε εργάσιμες ημέρες για την ADESA Γερμανίας. Εάν δεν…

Τι συμβαίνει εάν το όχημά μου πωληθεί σε έναν διεθνή αγοραστή;

Με την ADESA, οι διεθνείς πωλήσεις γίνονται ευκολότερες. Πουλάτε απευθείας σε εμάς και εμείς αναλαμβάνουμε όλη τη διαχείριση και την επιμελητεία. Αυτό συνοδεύεται με ορισμένα πλεονεκτήματα: Έχετε πρόσβαση σε διεθνείς αγοραστές χωρίς διασυνοριακές δυσκολίες και επιπλοκές. Επειδή πουλάτε απευθείας σε εμάς, σημαίνει ότι η εμπλοκή σας περιορίζεται στις υποχρεώσεις που έχετε σε τοπικό επίπεδο αγοράς. Οι…

Πρέπει να επικοινωνήσω απευθείας με τον αγοραστή;

Όχι. Για τις πωλήσεις με την ADESA, εσείς πουλάτε απευθείας σε εμάς και εμείς πουλάμε στον αγοραστή. Με αυτόν τον τρόπο, η πληρωμή σας είναι εγγυημένη και απολαμβάνετε μια εύκολη διαδικασία διαχείρισης. Εμείς φροντίζουμε για όλες τις απαιτήσεις ΦΠΑ και τη γραφειοκρατία των εξαγωγών.

Πότε θα λάβω την πληρωμή μου;

Λαμβάνετε την πληρωμή σας εντός δύο εργάσιμων ημερών από την αποδοχή μιας προσφοράς*. *Ισχύει για Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ιταλία Εάν δεν βρίσκεστε σε μία από τις παραπάνω επιλεγμένες χώρες, θα πληρώσουμε το τιμολόγιο μόλις το όχημα φτάσει στο HUB.

Πόσο χρόνο έχω για να αποδεχθώ μια προσφορά;

Έχετε μία εργάσιμη ημέρα για να αποφασίσετε αν θα αποδεχτείτε ή όχι μια προσφορά. Μόλις το κάνετε, το όχημα πωλείται. Στη συνέχεια κανονίζουμε την πληρωμή, την παραλαβή* και την παράδοση. *Ισχύει για Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ιταλία.