“Οφείλω το 90 τοις εκατό των πωλήσεών μου σε αυτή τη συνεργασία. Η ADESA είναι ένας συνεργάτης χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσα να ζήσω. Βλέπω ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων που πωλούνται μέσω της ADESA αυξάνεται κάθε χρόνο. Έτσι, η συνεργασία μου διασφαλίζει ότι η επιχείρησή μου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Δεν υπάρχουν πολύπλοκες διαδικασίες ή κανόνες.”