Το περιθώριο είναι ένας καλός δρόμος για να βγάλετε όφελος. Αλλά μπορεί να μην είναι το μόνο!

Το περιθώριο είναι ένας καλός δρόμος για να βγάλετε όφελος. Αλλά μπορεί να μην είναι το μόνο! Στο προηγούμενο άρθρο μας, αναλύσαμε πώς η καλύτερη κατανόηση της τελικής τιμής κάθε οχήματος ήταν βασικός παράγοντας για μια επιτυχημένη διαδικασία δημοπρασίας. Για τους πωλητές, η στόχευση σε ένα ευρύ φάσμα αγορών διασφαλίζει ότι η χώρα με τις…

ADESA Sell your cars

Περισσότερο από ποτέ, η σύνδεση των σωστών αυτοκινήτων και των σωστών πελατών είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Περισσότερο από ποτέ, η σύνδεση των σωστών αυτοκινήτων και των σωστών πελατών είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το 2020 ήταν μια χρονιά προκλήσεων για την αγορά, ακόμα κι αν οι μεταχειρισμένες δραστηριότητες έχουν διατηρήσει ένα λογικό επίπεδο απόδοσης. Ωστόσο, όπως για πολλές πτυχές της κοινωνίας, ο Covid υπήρξε παράγοντας επιτάχυνσης για πολλές πτυχές. Στη σημερινή…