Při prodeji vašeho auta je důležité poskytnout podrobné informace, aby se přilákali potenciální kupci a vytvořilo se důvěrení. Zde je kontrolní seznam detailů o voze, které byste měli zahrnout!
Ujistěte se, že máte jednoznačné a kvalitní fotografie následujících prvků:

  • Osvedčení o shodě.
  • Registrační osvědčení.
  • Všechny strany vozu.
  • Každé poškození nebo nedokonalost zvlášť.
  • Přístrojovou desku zobrazující stav tachometru.
  • Fotografie interiéru ukazující stav a vybavení.
  • Přehled možností vozu, jako je automatická klimatizace, tempomat a další významné funkce.