Dynamické aukce, cílové aukce a slepé aukce jsou obvykle otevřené po dobu 48 hodin. Aukce typu Kup nyní většinou probíhají pouze po dobu 24 hodin.