To bohužel možné není. Musíte poskytnout veškerou dokumentaci k vozidlu, abychom mohli zařídit prodej, včetně osvědčení o shodě a osvědčení o registraci.