„ADESA se postará o veškeré papírování spojené s vývozem. Díky tomu je mezinárodní prodej stejně snadný jako vnitrostátní. Díky spolupráci se společností ADESA můžeme každoročně prezentovat skvělé výsledky.“