Получавате плащането си в рамките на два работни дни от приемането на офертата.