Получавате плащането си в рамките на два работни дни след приемането на офертата*.

*Приложимо за Белгия, Германия, Франция, Нидерландия, Италия

Ако не се намирате в някоя от избраните по-горе държави, ние ще платим фактурата веднага след като автомобилът пристигне в HUB.