Абсолютно! Нашият процес на продажби е предназначен да ви освободи от тежестите и неприятностите при продажбата на автомобили. Какво можете да очаквате:

  • Експертни съвети. Извършваме пълна проверка на автомобила и ви съветваме за най-добрите тактики за продажба.
  • Безрискови продажби на автомобили. Ние се грижим за ДДС и поемаме целия финансов риск, за да не се налага вие да го поемате.
  • Без продажба, без такси. Получавате цена, която ви удовлетворява, или не ви таксуваме нищо.
  • Партньор, на когото можете да се доверите. Ние сме тук, за да ви служим и подкрепяме с цялата помощ, от която се нуждаете.
  • Вашите автомобили се обработват с грижа. Ние се отнасяме с уважение към вас и вашите автомобили.
  • Безпроблемно администриране. Вие продавате директно на нас, а ние се занимаваме с всички документи.
  • Лесен износ. Ние се грижим за цялата администрация по износа, така че международните продажби са максимално лесни.
  • Бързи плащания. Продавате директно на нас и получавате плащането си в рамките на два работни дни след приемането на офертата.
  • Бързо събиране на автомобила. Ние вземаме автомобила от мястото, където се намирате, и го доставяме на купувача.