Веднага след приключването на търга ще получите най-високата оферта в рубриката “за разпределение” във вашия портал ADESA Sell.