Динамичните търгове, целевите търгове и търговете “на сляпо” обикновено са отворени за 48 часа. Аукционите “Купи сега” обикновено се провеждат само за 24 часа.