Началната цена за всеки автомобил се основава на пазарната му стойност или се определя в сътрудничество с вашия личен експерт по продажбите.