Не, нямате задължение да приемате оферта, от която не сте доволни. Освен това, ако решите да не продавате, няма да ви начислим такси. Няма продажба, няма такси.

Моля, обърнете внимание: Това не се отнася за търговете Target и Купи сега. При тези търгове определяте резервната цена преди началото на търга и сте длъжни да продадете, ако тя бъде достигната.