За съжаление, това не е възможно. трябва да предоставите всички документи на автомобила, включително сертификата за съответствие и свидетелството за регистрация.