Изискваме от вас да доставите автомобила до HUB само за всички автомобили от държави, различни от Белгия, Германия, Франция, Нидерландия и Италия, продавани в ADESA.